Logo Atelier Lan Berri
dessin représentant les montagnes basques
Connexion à l'espace privé

Helinet

Helinet

HeliNet en Navarre, Euskadi et Pyrénées-Atlantiques, développe un réseau de coopération transfrontalière (logistique et opérationnelle) pour la gestion et la prévention conjointes des risques dans des situations d’urgence, de sauvetage et de catastrophe naturelle.

Les partenaires travaillent à l’amélioration du réseau d’helisurfaces où peuvent atterrir les hélicoptères medicaux et de secours. Ils travaillent par ailleurs à planifier, organiser et tester une réponse coordonnée et intégrée entre les territoires qui participent au consortium.

Mugaz gaindiko arriskuei, lurraldeko eragileek horiei aurrea hartzeko eta nola erantzun planifikatzeko duten gaitasuna ez ezik, arrisku espezifikoei eta natur hondamendiei emandako erantzunaren beraren kudeaketa ere, hobetuz, heldu beharra nabarmentzen du proiektu hau jasotzen duen lan-ildoak.

Hartarako, Euskadi, Nafarroa eta Akitania Berriko zenbait erakunde lanean ari gara, batetik, laguntza, erreskate edo sorospen arloko helikopteroek lurra hartu ahal duten eremuen sarea hobetzeko, eta, horrekin batera, partzuergoa osatzen duten lurraldeen artean, erantzun koordinatu eta integratua planifikatu, antolatu eta aztertzeko.

Atelier Lan Berri accompagne le Centre hospitalier Côte Basque sur les aspects du projet en lien avec l’obtention des fonds Européens.

Atelier Lan Berrik Centre hospitalier Côte Basque-rekin batera, Europako funtsak lortzearekin lotutako proiektuaren alderdiak aurkeztuko ditu.

Objectif général

Développer un Réseau initial de Coopération Transfrontalière dans la région occidentale du territoire POCTEFA, logistique et opérationnel, pour la Gestion Conjointe de Risques et les missions d’aides mutuelles dans des situations d’urgences, de secours et de catastrophes naturelles. Avec l’utilisation d’hélicoptères, si nécessaire, pour favoriser principalement aux populations des Pyrénées isolées et/ou des populations éloignées, sans importer les frontières administratives entre des régions des deux pays.

Helburu orokorra

POCTEFA lurraldeko mendebaldean mugaz gaindiko hasierako lankidetza-sarea garatzea, bai logistikoki bai operatiboki, larrialdi, emergentzia, erreskate eta hondamendiko egoeretan arriskuak eta elkarri laguntzeko misioak batera kudeatzeko. Hala bada, behar denean, helikopteroak erabiltzea bultzatuko da, gehienbat isolatuta dauden Pirinioetako herriei eta/edo urruti dauden herriei laguntzeko, bi herrialdeetako eskualdeen arteko administrazio-mugak alde batera utzita.

Visuel de la une du communiqué de presse final du projet

Objectifs spécifiques

OS 1 : Développer et partager un Réseau transfrontalier d’hélisurfaces/héliports pour encourager l’utilisation d’hélicoptères (santé, protection civile, réponse aux urgences), en reliant les communautés pyrénéennes isolées et/ou éloignées avec des agglomérations de référence hospitalière en vue de répondre aux urgences médicales et de protection civile et aux catastrophes naturelles, réduisant de manière radicale les temps de réponse des équipes d’assistance.

OS 2: Coopérer dans la prévention et la gestion des risques et dans le développement d’actions conjointes de protection civile et de services de santé par le développement de protocoles et guides d’intervention communs pour les missions d’entraide et les situations d’urgence et de catastrophe naturelle. Développement du réseau opérationnel.

Helburu zehatzak

1. HE. Sare fisikoa/logistikoa garatzea: Heliazaleren/heliportuen mugaz gaindiko sare bat garatu eta partekatzea, helikopteroen erabilera bultzatzeko (osasun arloa, babes zibila, emergentzien arreta…), Pirinioetako herri isolatuei eta/edo urruti dauden herriei, ospitale-erreferentziako hiriguneak dituztenei, batez ere emergentzia medikoei, babes zibilaren arlokoei eta natur hondamendiei erantzuteko, laguntza-taldeen erantzun-denborak nabarmen gutxituta.

2. HE. Sare operatiboaren garapena: Lankidetzan aritzea, arriskuak prebenitu eta kudeatzeko, baita babes zibilaren eta osasun-zerbitzuen arloko baterako ekintzak garatzeko ere, eta horretarako, elkarri laguntzeko misioei eta urgentzia, larrialdi eta natur hondamendien egoerei begirako protokolo eta jarduteko gida erkideak prestatzea.


Publié

dans

,

par

Étiquettes :

Aller au contenu principal